Voor consumenten

Wat betekent AVG voor u?

Als consument heeft u meer rechten. In elke marketinguiting waarin uw data wordt gebruikt - een e-mail, een brief, een telefoontje - moet u als consument de mogelijkheid hebben zich af te melden. Als u hiervan gebruikmaakt, mag u niet meer benaderd worden voor marketingdoeleinden via dat specifieke kanaal. Ook heeft u het recht zich in het algemeen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Naast het recht van verzet kunt u vanaf 25 mei 2018 een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit heet het recht om vergeten te worden. Verder heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot inzage te doen waamee u inzage krijgt in de gegevens die het marketingbedrijf van u bewaart. Heeft u een communicatie ontvangen, en wenst u gebruik te maken van een van bovengenoemde mogelijkheden, informeer bij de afzender of zij zijn aangesloten bij mijngegevenbescherming.nl of bezoek op hun website de sectie mijngegevensbescherming (MGB).

TOP